مربیان و منتورها

تیم ما

علی مهرکیش


موسس مدرسه کسب و کار فردوسی

مصطفی مکارم


طراح مدل مدرسه کسب و کار

مریم پوراکبر


مدیر آکادمی کسب و کار فردوسی

سجاد پورکیان


مدیر محتوایی

عطا عربشاهی


مدیر اجرایی

فهیمه سهرابی


کارشناس تولید محتوا چند رسانه ای

ندا هنر دوست


کارشناس تحقیق و توسعه (R&D)

مرضیه ایزدپناه


مسئول تیم فنی و تولید محتوا
 

منتور ها و مربیان

فاطمه برات زاده


گوینده رادیو و مربی سخنوری

ابوالفضل اکبری


گوینده رادیو و کارشناس حوزه سخنوری

رضا دست پروری


منتور و مربی حوزه تئاتر و ارتباط اثربخش

امید طلوع


مدرس تندخوانی و مربی دوره افزایش عملکرد

دکتر رضا صمدی


کارشناس حوزه مشاوره نوجوان

دکتر ملیحه فرامرزی


پشتیبان آموزشی دوره های ایده پروری
 

ایزدپناه


ناظر آموزشی