نقشه گنج

۱۳۹۶-۰۲-۲۵

سومین دوره مسابقات دانش آموزی نقشه گنج

سومین دوره مسابقات دانش آموزی نقشه گنج توسط مدرسه بین المللی کسب و کار فردوسی در روزهای جمعه ۱۵ و۲۲ اردیبهشت ماه سال ۹۶ پسران و […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۶

اولین دوره مسابقات دانش آموزی نقشه گنج

اولین دوره مسابقات دانش آموزی نقشه گنج توسط مدرسه کسب و کار فردوسی ۲شنبه ۴ تیر ۱۳۹۵ در سطح دختران و ۳شنبه ۵تیر ۱۳۹۵ در سطح […]