۱۳۹۵-۱۲-۲۳

ششمین همایش یک سوم طلایی زندگی

ششمین همایش یک سوم طلایی زندگی با معرفی مشاغل و رشته علوم انسانی در دبیرستان علوم و معارف اسلامی امام رضا مشهد برگزار شد. مدرسه کسب […]
۱۳۹۵-۱۱-۲۴

پنجمین همایش آموزشی انگیزشی یک سوم طلایی زندگی

پنجمین همایش  آموزشی انگیزشی یک سوم طلایی زندگی با معرفی رشته های حوزه علوم پزشکی ۲۱ بهمن در سالن همایش های بیمارستان فارابی برگزار گردید. مدرسه […]